PRIVACYVERKLARING

Koei.nl is een onderdeel van Koei Kidswear en zij gebruikt uw ingevoerde gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de wetgevingen door ons opgeslagen en verwerkt. Alle ingevoerde persoonlijke gegevens kun je ten allen tijde kosteloos opvragen en corrigeren. Wilt u uw complete account verwijderen neem dan contact op met ons of stuur ons een schriftelijk verzoek per post of fax (contactgegevens).

Koei Kidswear geeft uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van je adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde wijzigen. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

 

 

COOKIES

In deze webshop gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.

koei.nl